Page 4 - AFYONKARAHİSAR
P. 4

EKONOMİK GÖRÜNÜM
      EKONOMİK VERİLER; GÜVEN ENDEKSLERİ
       Ekonomik Güven Endeksi, Ağustos 2021
       Ekonomik güven endeksi 100,8 oldu
       Ekonomik güven endeksi Temmuz ayında 100,1 iken, Ağustos ayında %0,7 oranında artarak 100,8 değerine yükseldi. Eko-
       nomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endeksle-
       rindeki artışlardan kaynaklandı. Reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre Ağustos ayında %0,1 oranında artarak 112,2
       değerini, hizmet sektörü güven endeksi %1,2 oranında artarak 116,1 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi
       %0,6 oranında artarak 110,3 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %7,1 oranında artarak 92,4 değerini aldı. Tüketici
       güven endeksi %1,6 oranında azalarak 78,2 değerini aldı.
                              EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ, ALT KALEMLERİ VE DEĞİŞİM ORANLARI
                              Endeks       Bir önceki aya göre değişim oranı (%)
             Endeks Adı
                         TEMMUZ 2021  AĞUSTOS 2021  TEMMUZ 2021   AĞUSTOS 2021
       Ekonomik güven endeksi          100,1     100,8      2,3       0,7
       Tüketici güven endeksi          79,5      78,2       -2,7       -1,6
       Reel kesim güven endeksi         112,1     112,2      2,1       0,1
       Hizmet sektörü güven endeksi       114,8     116,1      5,8       1,2
       Perakende ticaret sektörü güven endeksi  109,6     110,3      3,7       0,6
       İnşaat sektörü güven endeksi       86,3      92,4       4,7       7,1

      AÇIKLAMALAR: Ekonomik güven endeksi, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endekstir. Endeks,
      tüketici güven endeksi ve mevsim etkilerinden arındırılmış reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri güven endekslerinin alt endekslerinin ağırlık
      andırılarak birleştirilmesinden oluşmaktadır. Ekonomik güven endeksi hesaplamasında, her bir sektörün ağırlığı o sektörün normalleştirilmiş alt endekslerine eşit dağıtılarak
      uygulanmakta, güven endekslerine doğrudan uygulanmamaktadır. Bu kapsamda tüketici (4), reel kesim (8), hizmet (3), perakende ticaret (3) ve inşaat (2) sektörlerine ait 20 alt
      endeks hesaplamada kullanılmaktadır. Ekonomik güven endeksinin hesaplamasında kullanılan alt endeksler her ayın ilk iki haftasında derlenen veriler kullanılarak hesaplanmak-
      tadır.

      İşgücü İstatistikleri, Temmuz 2021
      Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %12,0 seviyesinde gerçekleşti
      Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 506 bin kişi
      artarak 3 milyon 902 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 1,4 puanlık artış ile %12,0 seviyesinde gerçekleşti.
      Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı %45,1 oldu.
      İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 125 bin kişi artarak 28 milyon 730 bin kişi, istihdam
      oranı ise 0,2 puanlık artış ile %45,1 oldu.
      Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı %51,2 olarak gerçekleşti
      İşgücü 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 631 bin kişi artarak 32 milyon 632 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise
      0,9 puanlık artış ile %51,2 olarak gerçekleşti.
      Mevsim etkisinden arındırılmış istihdamın %56,2'si hizmet sektöründe yer aldı
      Temmuz ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre tarım sektöründe 17 bin kişi, hizmet sektöründe 454 bin kişi,
      artarken sanayi sektöründe 287 bin kişi, inşaat sektöründe 60 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin %17,2'si tarım, %20,7'si
      sanayi, %6,0'ı inşaat, %56,2'si ise hizmet sektöründe yer aldı.
                               4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9