Page 3 - AFYONKARAHİSAR
P. 3

ATSO
      EKONOMİK VERİLER; ENFLASYON VERİLERİ
      Tüketici Fiyat Endeksi, Ağustos 2021
      Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %19,25, aylık %1,12 arttı
      TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %1,12, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,65, bir önceki
      yılın aynı ayına göre %19,25 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,78 artış gerçekleşti.
      Yıllık TÜFE'ye göre 7 ana grup daha düşük, 5 ana grup daha yüksek değişim gösterdi
      Yıllık en düşük artış %1,79 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük
      olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %4,79 ile haberleşme, %7,47 ile giyim ve ayakkabı ve %10,75 ile eğitim oldu. Buna karşılık,
      bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %29,00 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %22,91
      ile ev eşyası ve %21,76 ile ulaştırma oldu.
      Aylık TÜFE'ye göre 7 ana grup daha düşük, 5 ana grup daha yüksek değişim gösterdi
      Aylık düşüş gösteren ana gruplar %3,08 ile giyim ve ayakkabı ve %0,77 ile ulaştırma oldu. Ana harcama grupları itibarıyla
      2021 yılı Ağustos ayında en az artış gösteren diğer ana gruplar %0,18 ile alkollü içecekler ve tütün, %0,31 ile sağlık ve %0,58
      ile eğitim oldu. Buna karşılık, 2021 yılı Ağustos ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %3,18 ile gıda ve alkolsüz
      içecekler, %2,27 ile lokanta ve oteller ve %1,38 ile ev eşyası oldu.
      Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %18,46, aylık %0,74 arttı
      İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre
      %0,74, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,98, bir önceki yılın aynı ayına göre %18,46 ve on iki aylık ortalamalara göre
      %16,14 artış gerçekleşti.
      Ağustos 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 59 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 49 maddenin
      ortalama fiyatında değişim olmadı. 307 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.
                     TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSLERİ DEĞİŞİM ORANI
                                    AĞUSTOS 2021      AĞUSTOS 2020

      Bir önceki aya göre değişim oranı (%)             1,12          0,86
                                     11,65          7,29
      Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı (%)
      Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı (%)      19,25          11,77
      On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı (%)       15,78          11,27
      Kaynak: TÜİK
      Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2021
      Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %45,52, aylık %2,77 arttı
      Yİ-ÜFE (2003=100) 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %2,77, bir önceki yılın Aralık ayına göre %28,51, bir önceki
      yılın aynı ayına göre %45,52 ve on iki aylık ortalamalara göre %31,34 artış gösterdi.

                    YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSLERİ DEĞİŞİM ORANI
                                   AĞUSTOS 2021      AĞUSTOS 2020
      Bir önceki aya göre değişim oranı (%)             2,77          2,35
      Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı (%)     28,51         10,52
      Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı (%)      45,52         11,53
      On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı (%)       31,34         6,71

                               3
   1   2   3   4   5   6   7   8