Page 4 - ATSO AĞUSTOS 2019
P. 4

EKONOMİK GÖRÜNÜM
      EKONOMİK VERİLER; GÜVEN ENDEKSLERİ


      EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ, AĞUSTOS 2019
      Ekonomik güven endeksi 87,1 oldu
      Ekonomik güven endeksi Temmuz ayında 80,7 iken, Ağustos ayında %7,9 oranında artarak 87,1 oldu. Ekonomik güven
      endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki
      artışlardan kaynaklandı.
      Ağustos ayında tüketici güven endeksi 58,3 değerine, reel kesim güven endeksi 102,1 değerine, hizmet sektörü güven
      endeksi 89,1 değerine, perakende ticaret sektörü güven endeksi 95 değerine ve inşaat sektörü güven endeksi 55,5 değerine
      yükseldi.
                 EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ, ALT KALEMLERİ VE DEĞİŞİM ORANLARI
                              Endeks       Bir önceki aya göre değişim oranı (%)
             Endeks Adı
                         Temmuz 2019  Ağustos 2019  Temmuz 2019    Ağustos 2019
       Ekonomik güven endeksi          80,7      87,1       -3,3       7,9
       Tüketici güven endeksi          56,5      58,3       -2,0       3,1
       Reel kesim güven endeksi         96,6      102,1      -3,0       5,7
       Hizmet sektörü güven endeksi       83,5      89,1       -3,0       6,7
       Perakende ticaret sektörü güven endeksi  90,4     95,0       3,0       5,1
       İnşaat sektörü güven endeksi       52,4      55,5       3,8       6-0

      AÇIKLAMALAR: Ekonomik güven endeksi, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endekstir. Endeks,
      tüketici güven endeksi ve mevsim etkilerinden arındırılmış reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri güven endekslerinin alt endekslerinin ağırlık
      andırılarak birleştirilmesinden oluşmaktadır. Ekonomik güven endeksi hesaplamasında, her bir sektörün ağırlığı o sektörün normalleştirilmiş alt endekslerine eşit dağıtılarak
      uygulanmakta, güven endekslerine doğrudan uygulanmamaktadır. Bu kapsamda tüketici (4), reel kesim (8), hizmet (3), perakende ticaret (3) ve inşaat (2) sektörlerine ait 20 alt
      endeks hesaplamada kullanılmaktadır. Ekonomik güven endeksinin hesaplamasında kullanılan alt endeksler her ayın ilk iki haftasında derlenen veriler kullanılarak
      hesaplanmaktadır.

      İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ, HAZİRAN 2019
      İşsizlik oranı %13,0 seviyesinde gerçekleşti
      Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 938
      bin kişi artarak 4 milyon 253 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 2,8 puanlık artış ile %13,0 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde;
      tarım dışı işsizlik oranı 3,2 puanlık artış ile %15,3 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 5,4 puanlık artış
      ile %24,8 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 2,9 puanlık artış ile %13,3 olarak gerçekleşti.
      İstihdam oranı %46,4 oldu
      İstihdam edilenlerin sayısı 2019 yılı Haziran döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 802 bin kişi azalarak 28 milyon
      512 bin kişi, istihdam oranı ise 2 puanlık azalış ile %46,4 oldu.
      Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 232 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 569 bin kişi azaldı. İstihdam
      edilenlerin %18,9'u tarım, %19,7'si sanayi, %5,7'si inşaat, %55,7'si ise hizmet sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi
      ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,3 puan, inşaat sektörünün payı 1,5 puan azalırken,
      sanayi sektörünün payı 0,1 puan, hizmet sektörünün payı 1,7 puan arttı.
      İşgücüne katılma oranı %53,3 olarak gerçekleşti
      İşgücü 2019 yılı Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 137 bin kişi artarak 32 milyon 766 bin kişi, işgücüne
      katılma oranı ise 0,5 puanlık azalış ile %53,3 olarak gerçekleşti.

                               4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9