Page 4 - AFYONKARAHİSAR
P. 4

EKONOMİK GÖRÜNÜM
      EKONOMİK VERİLER; GÜVEN ENDEKSLERİ


      EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ, HAZİRAN 2019
      Ekonomik güven endeksi 83,4 oldu
      Ekonomik güven endeksi Mayıs ayında 77,5 iken, Haziran ayında %7,6 oranında artarak 83,4 oldu. Ekonomik güven
      endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki
      artışlardan kaynaklandı.
      Haziran ayında tüketici güven endeksi 57,6 değerine, reel kesim güven endeksi 99,6 değerine, hizmet sektörü güven endeksi
      85,4 değerine, perakende ticaret sektörü güven endeksi 93,2 değerine ve inşaat sektörü güven endeksi 50,4 değerine
      yükseldi.
                 EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ, ALT KALEMLERİ VE DEĞİŞİM ORANLARI
                              Endeks       Bir önceki aya göre değişim oranı (%)
             Endeks Adı
                          Mayıs 2019  Haziran 2019   Mayıs 2019    Haziran 2019
       Ekonomik güven endeksi          77,5      83,4       -8,5       7,6
       Tüketici güven endeksi          55,3      57,6      -13,0       4,3
       Reel kesim güven endeksi         94,7      99,6       -5,3       5,2
       Hizmet sektörü güven endeksi       79,4      85,4       -4,4       7,5
       Perakende ticaret sektörü güven endeksi  89,9     93,2       -0,7       3,7
       İnşaat sektörü güven endeksi       49,8      50,4       -7,7       1,3

      AÇIKLAMALAR: Ekonomik güven endeksi, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endekstir. Endeks,
      tüketici güven endeksi ve mevsim etkilerinden arındırılmış reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri güven endekslerinin alt endekslerinin ağırlık
      andırılarak birleştirilmesinden oluşmaktadır. Ekonomik güven endeksi hesaplamasında, her bir sektörün ağırlığı o sektörün normalleştirilmiş alt endekslerine eşit dağıtılarak
      uygulanmakta, güven endekslerine doğrudan uygulanmamaktadır. Bu kapsamda tüketici (4), reel kesim (8), hizmet (3), perakende ticaret (3) ve inşaat (2) sektörlerine ait 20 alt
      endeks hesaplamada kullanılmaktadır. Ekonomik güven endeksinin hesaplamasında kullanılan alt endeksler her ayın ilk iki haftasında derlenen veriler kullanılarak
      hesaplanmaktadır.

      İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ, NİSAN 2019
      İşsizlik oranı %13,0 seviyesinde gerçekleşti
      Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 1
      milyon 116 bin kişi artarak 4 milyon 202 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 3,4 puanlık artış ile %13,0 seviyesinde gerçekleşti. Aynı
      dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 3,6 puanlık artış ile %15,0 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 6,3
      puanlık artış ile %23,2 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 3,5 puanlık artış ile %13,3 olarak gerçekleşti.
      İstihdam oranı %46,0 oldu
      İstihdam edilenlerin sayısı 2019 yılı Nisan döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 810 bin kişi azalarak 28 milyon
      199 bin kişi, istihdam oranı ise 1,9 puanlık azalış ile %46,0 oldu. Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 329 bin, tarım
      dışı sektörlerde çalışan sayısı 481 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin %17,6'sı tarım, %19,7'si sanayi, %5,7'si inşaat, %56,9'u
      ise hizmet sektöründe yer aldı.
      İşgücüne katılma oranı %52,9 olarak gerçekleşti
      İşgücü 2019 yılı Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 306 bin kişi artarak 32 milyon 401 bin kişi, işgücüne
      katılma oranı ise 0,1 puanlık azalış ile %52,9 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde
      işgücüne katılma oranı 0,6 puanlık azalış ile %71,8, kadınlarda ise 0,5 puanlık artışla %34,5 olarak gerçekleşti.


                               4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9