Page 12 - AFYONKARAHİSAR
P. 12

EKONOMİK GÖRÜNÜM
      *ATSO EV SAHİPLİĞİNDE STK İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI
                                          Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi
                                          Odası tarafından Akrones Otel’de
                                          Sivil Toplum Kuruluşları İstişare
                                          Toplantısı düzenlendi. Toplantıya
                                          ATSO Meclis Başkanı Dr. Mehmet
                                          Sıtkı Merdivenci, ATSO Yönetim
                                          Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser,
                                          Afyonkarahisar Esnaf ve Sa-
                                          natkârlar Odaları Birliği Yönetim
                                          Kurulu Başkanı Abdülkadir Konak,
                                          Afyonkarahisar Esnaf ve Sa-
                                          natkârlar Kredi ve Kefalet Koope-
                                          ratifi Başkanı M. Emin Birliktir,
                                          Türk-İş İl Temsilcisi Muharrem
                                          Uslu, Türkiye İşveren Sendikaları
                                          Konfederasyonu İl Temsilcisi Meh-
      met Ali Uyanık, ATSO Meclis Başkan Yardımcısı M. Asım Bozca, ATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Mustafa Gül
      ve Ahmet Şükrü Köse, ATSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Muammer Türker, ATSO Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet
      Anlıak, Hayrettin Güzbey ve Yücel Albay, TOBB Afyonkarahisar Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Berna
      Tokman, TOBB Afyonkarahisar Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Mustafa Özkan, Bolvadin Ticaret ve Sa-
      nayi Odası Meclis Başkanı İlker Gül ve Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uğur Fidan, Bolvadin Ticaret Borsası Yönetim
      Kurulu Başkanı Abdülkadir Boyar, Çay Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Kaygısız, Dinar Ticaret ve
      Sanayi Odası Meclis Başkanı Ahmet Acar ve Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Bağırkan, Emirdağ Ticaret ve Sanayi Odası
      Meclis Başkanı Ahmet Yiğiter ve Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Aktepe, Sandıklı Ticaret Borsası Yönetim Kurulu
      Başkanı Hidayet Şahin, Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölge Müdürü Ali Ulvi Akosmanoğlu, Afyonkarahisar Basın Ya-
      yın Derneği Başkanı Sezer Küçükkurt, Afyonkarahisar Sanayici ve İşadamları Derneği Temsilcisi Kadir Sayın, Tüm Sana-
      yici ve İşadamları Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İbrahim Birliktir, Mimarlar Odası İl Temsilcisi Süleyman Bircan,
      İnşaat Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Bayram Sinan Millik, Elektrik Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Çetin İnce, Afyon-
      karahisar Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Serhat Gümüş, Harita ve Kadastro Mühendisleri İl
      Temsilcisi Çağdaş Göker, Afyon Eğitim Vakfı Genel Sekreteri Murat Diker, Türkiye İşçi Emeklileri Derneği Afyonkarahisar
      Şube Başkanı Ahmet Ege ile Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği Başkan Yardımcısı Ümit Uysal katıldı.
      Söz almak ve görüşlerini dile getirmek isteyen her sivil toplum kuruluşu temsilcisine söz verildi. Konuşmaların sonunda,
      katılımcılar tarafından en çok gündeme getirilen, öncelikli 5 sorunun yer aldığı sonuç bildirgesinin ve sivil toplum kuru-
      luşlarının belirleyeceği yol haritasının Aralık’ın ilk haftası içinde kamuoyuyla paylaşılmasına, toplantıya katılanların oy-
      birliğiyle karar verildi.                               12
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16